Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Ο.Α.Ε.Δ.
Εργατικό Δίκαιο
Διάφορα Έντυπα
 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis

Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

  Υποκείμενοι με διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31/12/2010 με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Υποκείμενοι με διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31/12/2010 με βιβλία Γ κατηγορίας  

 

 

 

 
 
 

0

 
 

 

 
 

© 2007-2011. LogIns Ldt. All rights reserved.