Βρίσκεστε εδώ: Log Ιns Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες Προθεσμίες Φυσικά Πρόσωπα

 Αρχική Προφίλ Υπηρεσίες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

 
     
 
   
 
 

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Ο.Α.Ε.Δ.
Εργατικό Δίκαιο
Διάφορα Έντυπα
 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis

Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Εισοδήματα από ακίνητα  
  Εισοδήματα από κινητές αξίες  
  Από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έκκριση Ισολογισμού μέσα στο 2010  
  Εισόδημα από ατομική επιχείρηση με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Ελεύθερος επαγγελματίας με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή παραχώρηση γεωργικής γης  
  Εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας εφόσον η διαχ περίοδος έληξε τον 11ο και 12ο του έτους 2010  
  Εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών με βιβλία Γ κατηγορίας εφόσον η διαχ περίοδος έληξε τον 11ο και 12ο του έτους 2010  
  Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία με βιβλία Α & Β & Γ κατηγορίας εφόσον η διαχ περίοδος έληξε τον 11ο και 12ο του έτους 2010  
  Εισόδημα από αντιπροσωπείες  
  Εισόδημα πρακτόρων ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλειομεσιτών  
  Εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα  
  Εισόδημα από πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών  
  Εισόδημα μελών ΔΣ Α.Ε  
  Εισόδημα κατοίκων εξωτερικού με υποχρέωση δήλωσης στην Ελλάδα  
  Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις  
  Εισόδημα αξιωματικών ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

 
 
 

0

 
 

 

 
 

© 2007-2011. LogIns Ldt. All rights reserved.