Βρίσκεστε εδώ: Log Ιns Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες Προθεσμίες → Νομικά Πρόσωπα

 Αρχική Προφίλ Υπηρεσίες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

 
     
 
   
 
 

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Ο.Α.Ε.Δ.
Εργατικό Δίκαιο
Διάφορα Έντυπα
 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis

Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Ομόρρυθμες & ετερόρρυθμες εταιρίες με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Κοινωνίες αστικού δικαίου με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Συμμετοχικές & αφανείς εταιρίες με βιβλία Α & Β κατηγορίας  
  Ομόρρυθμες & ετερόρρυθμες εταιρίες με βιβλία Γ κατηγορίας  
  Εταιρία αντιπροσώπευσης ή πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιριών με βιβλία Γ κατηγορίας  
  Ημεδαπές ΕΠΕ  
  ΑΕ που κλείνουν ισολογισμό στις 31/12/2010  

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

 
 
 

0

 
 

 

 
 

© 2007-2011. LogIns Ldt. All rights reserved.