Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Εργατικό Δίκαιο
   

Λογιστικές Υπηρεσίες

   
   
 

 

 

 

 

 

Ι.Κ.Α.

Α.Π.Δ.

  Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ  
   Έντυπο ΑΠΔ (με οδηγίες)  
  Έντυπο ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Έργου (με οδηγίες)  
  Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)  
  Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)  
  Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ  
     

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 
  Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Δημοσίου Έργου  
  Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής (με Τηλεομοιοτυπία)  
  Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης  
     

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου  
  Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας  
  Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος  
     

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  Έντυπο Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου  
     

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)  
  Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη  
  Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου  
     

ΔΙΑΦΟΡΑ

  Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης  
  Έντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη  
     

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  Έντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)  
  Έντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη  
  Έντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Έργου  
     

 

   
 

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis
Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία
   
   
   
  λογιστικα λογιστικο γραφειο φοροτεχνικα οικονομικα οικονομια
 
 

 

 
 

© 2007-2008. LogIns Ldt. All rights reserved.