Βρίσκεστε εδώ: Log Ιns Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες Προθεσμίες Υπ. Δηλ. 2009

 Αρχική Προφίλ Υπηρεσίες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

 
     
 
   
 
 

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Ο.Α.Ε.Δ.
Εργατικό Δίκαιο
Διάφορα Έντυπα
   
 

 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

   
 

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis
Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία
   
   
   
   
 
 

 

 
 

© 2007-2011. LogIns Ldt. All rights reserved.